Reparation av virkesfläktmotorer

bildtitelEn "brunnen" motor i en virkestork inom sågverksindustrin var tidigare i princip detsamma som att köpa en ny. För kostsamt att laga, hette det. Stötestenen var demonteringen.

Vi på Dala Elektrolindningar i Smedjebacken tog för några år sedan itu med problematiken. Egna pressverktyg togs fram. Svårigheten med att plocka isär fläkten och motorn undanröjdes.

Numera repareras en virkesfläktmotor som vilken annan motor som helst. Kostnadsbesparingen jämfört med att köpa en ny är naturligtvis betydande.

bildtitelEasy-Laser breddar utbudet

Ett laserbaserat mätinstrument är en nyhet i Dala Elektrolindningars utrustning.

Instrumentet med namnet Easy-Laser ger säker och precis mätning och uppriktning av roterande maskiner i anläggningar med elektriska motorer, i växellådor, valsverk, såglinjer, svarvar, etc.

Instrumentet ökar avsevärt Dala Elektrolindringars satsning på ett så brett utbud av tjänster som möjligt inom mätning och uppriktning.

Tjänster

  • Omlindning och reparation av: Elmotorer, fläktar, transformatorer, pumpar, elsvetsar, m.m.

  • Axelriktning med laser.

  • Lyftkapacitet upp till sex ton.

  • Fältservice med lagerkontroll enligt SPM.

  • Egen turbil för hämtning och leverans.

  • Försäljning: Elmotorer, pumpar, elhandverktyg, m.m.

  • Uthyrning: Pumpar, samt elverk upp till 150 KVA.